Zarządzanie projektami

Apikacje do zarządzania projektami

Podstawowe narzędzia do pracy biurowej jak: poczta e-mail, dokumenty, czy zarządzanie czasem stają się niewystrczające, gdy w firmie prowadzone są różnorodne projekty w zespołach wieloosobowych. Mając to na uwadze, wdrażamy różnego rodzaju aplikacje, umożliwiające:

  • tworzenie struktur nowych projektów
  • rozliczanie czasu pracy członków projektów i tworzenie faktur
  • tworzenie zadań dla wszystkich w zespole projektowym
  • przypinanie dokumentów do projektów
  • planowanie poszczególnych działań projektu w czasie

Korzystamy ze sprawdzonych aplikacji, ale każdego naszego Klienta traktujemy indywdualnie, dlatego w zależności od prowadzonego biznesu, dobieramy odpowiednią aplikację. Podczas wyboru aplikacji zwracamy szczegółną uwagę na

  • chmurowy charakter aplikacji (by była dostępna wszędzie tam, gdzie jest Internet)
  • mobilność (by była dostępna także na urządzenich mobilnych)
  • możliwość integracji z wdrożonymi już w firmie systemami
  • możliwość uruchomienia SSO - jednokrotnego logowania dla wielu aplikacji - co przyspiesza pracę

Polecamy m.in.

Podio - platforma online, dzięki której zarządzanie firmą staje się prostsze, niż kiedykolwiek wcześniej. Na podstawie pfalformy Podio można skonstruować system do zarządzania projektami i kontaktami, tworzyć obszary dla wybranych pracowników czy załączać dokumenty przypisane do konkretnych projektów, przez co zarzadzanie firmą staje się przejrzyste. Dużą zaletą jest łatwość tworzenia i zarządzania zadaniami. Dodatkowym atutem plaformy Podio jest możliwość jej integrowania z Aplikacjami Google dla Firm i Microsoft Office 365 oraz niemal nieograniczonego rozbudowywania o kolejne aplikacje i moduły. Dostępna jest także aplikacja mobilna.

 

Mavenlink - system zarządzania projektami pozwalający na planowanie pracy, kontrolę budżetu, czy rozliczanie czasu pracy. A przede wszystkim, jest to doskonałe rozwiązanie dla osób aktywnie kontaktujących się z klientami - system umożliwia zaproszenie klienta do projektu i aktywną wymianę szeregu informacji. W ten sposób wszystkie ustalenia są łatwo dostępne i zawsze aktualne.

 

paymo - zarządzaj czasem i projektami - Tarendo

Paymo.biz - doskonałe narzędzie do zarządzania projektami. Samodzielnie zlicza czas poświęcony konkretnym klientom lub ich projektom. Pozwala na precyzyjną weryfikację efektywności pracowników dzięki rozbudowanym raportom. Dostępna jest aplikacja do zliczania czasu do pobrania na pulpit - zatem nie trzeba urchamiać za każdym razem ystemu, by zliczać czas pracy nad projektem. Atutem aplikacji jest także automatyczne tworzenie faktur na podstawie zliczonego czasu, ale także możliowść edycji dokumentu faktury. 

 

Neokancelaria - system dla kancelarii

NeoKancelaria - nowoczesny i bezpieczny system chmurowy do zarządzania Kancelarią umożliwiający prowadzenie spraw, rozliczanie czasu pracy, obniżenie kosztów prowadzenia kancelarii, a przede wszystkim stały dostęp do danych za pomocą przeglądarki.. NeoKancelaria spełnia wymagania normy bezpieczeństwa ISO 27001:2005. 

mierzenie czasu pracy pracowników - Tarendo i timecamp

Timecamp - doskonałe narzędzie wspomagające efektywność pracowników. Proste narzędzie, które pozwala precyzyjnie identyfikować i eliminować największych “złodziei czasu”. Skontaktuj się z nami, aby zaplanować wdrożenie testowe, i już dziś sprawdzić produktywność Twoich pracowników.

 

Jesteś zainteresowany? Chcesz wiedzieć więcej? Skontaktuj się z nami.