Office Web Apps

ms word online - tarendoms powerpoint online - tarendo

ms excel online - tarendoms onenote online - tarendo

Aplikacje Microsoft Office Web Apps są zainstalowane i skonfigurowane w witrynie programu SharePoint. Dzięki temu możliwe staje się nie tylko wyświetlanie, ale także edytowanie w przeglądarce dokumentów pakietu Office z dowolnego miejsca, w którym jest dostępne połączenie z witryną programu SharePoint organizacji. W przypadku używania pakietu Microsoft Office 2010 istnieje możliwość zapisywania dokumentów programów Word, Excel, PowerPoint i OneNote bezpośrednio z odpowiedniego programu pakietu Office w programie SharePoint. Nawet w przypadku braku pakietu Office 2010 można zapisać dokumenty w bibliotece programu SharePoint i natychmiast rozpocząć korzystanie z aplikacji Office Web Apps.

Możliwości:

  • udostępnianie dokumentów współpracownikom

  • udostępnainie dokumentów klientom

  • ciągła możliwość edycji poprzez przeglądarkę