Kontakt

Tarendo Sp. z o.o.

Kraków  /  Centrala

ul. prof. Michała Życzkowskiego 14
31-864 Kraków
NIP: PL 675 - 147 - 99 - 28
Tel.  +48 12 444 75 60
 

Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie
XI Wydział Gospodarczy, Kapitał zakładowy: 10.000,00 zł
KRS: 0000 430 374, REGON: 122 640 630, NIP: PL 675 - 147 - 99 - 28

 
Konto Bankowe [PLN]
MultiBank
63 1140 2017 0000 4802 1293 5821