Bezpieczeństwo

Bezpieczna rozwiązania chmurowe

Dla każdej Firmy jednym z najważniejszych kryteriów związanych z wyborem systemów IT jest bezpieczeństwo danych. Zarówno kluczowe dokumenty finansowe czy dane osobowe pracowników muszą być doskonale chronione przed wyciekiem czy kradzieżą. Korzystającym z udogodnień Google Apps takie bezpieczeństwo zapewnia sama firma  Google. Posiada on jedną z największych na świecie sieci rozproszonych centrów danych i na zachowanie poufności powierzanych mu informacji przeznacza ogromne środki. Ich ośrodki są przez cały czas chronione i monitorowane przez zespół specjalistów do spraw bezpieczeństwa i nieustannie podlegają niezwykle szczegółowemu nadzorowi.

Funkcje, procesy i zasady ochrony danych, które są przechowywane w systemach Google, pomyślnie przeszły audyt w ramach certyfikacji ISAE 3402 typu II. Co więcej korporacja zapewnia gwarancję dostępności Google Apps przez 99,9% czasu, więc Klienci mają pewność, że oni i ich pracownicy będą mieć dostęp do tej usługi zawsze, gdy będzie to potrzebne.

Nowością jest weryfikacja dwuetapowa, która  pozwala użytkownikom dodawać do kont Google Apps dodatkową warstwę zabezpieczeń. To właśnie ta funkcja jest dostępna w Google Apps dla Firm. Środowisko Google jest bezpieczne i niezawodne. Nie mogą się z nim dziś równać żadne inne systemy.

Oto trzy główne elementy zapewniające niezawodność w zakresie bezpieczeństwa:

Personel

Google zatrudnia zespół pełnoetatowych specjalistów ds. bezpieczeństwa informacji. Są to najlepsi eksperci w dziedzinie zabezpieczeń informacji, aplikacji i sieci. Zespół ten odpowiada za firmowe systemy ochronne, procesy kontroli bezpieczeństwa i niestandardową infrastrukturę zabezpieczeń, a także opracowuje, dokumentuje i wdraża zasady oraz standardy bezpieczeństwa Google.
 

Proces

Bezpieczeństwo jest częścią DNA firmy Google wbudowaną w każdą aplikację od pierwszego dnia jej tworzenia. Aplikacje Google są poddawane wielu kontrolom zabezpieczeń w procesie opracowywania bezpiecznego kodu. Środowisko projektowania aplikacji jest ściśle ograniczone i skrupulatnie monitorowane w celu zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa. Poza tym regularnie przeprowadzane są zewnętrzne audyty zabezpieczeń, aby zapewnić dodatkową warstwę ochrony.
 

Technologia

Aby zminimalizować ryzyko ataków, każdy serwer jest od podstaw składany przez specjalistów Google przy użyciu tylko tych elementów sprzętowych, które są niezbędne. Natomiast jednolita architektura serwerów w razie konieczności umożliwia szybkie aktualizowanie i zmienianie konfiguracji w całej sieci. Dane są replikowane w wielu centrach danych na potrzeby kopii zapasowych i w celu zapewnienia stałej ich dostępności.