Timecamp - czy można kontrolować googlowanie pracowników?

Timecamp - czy można kontrolować googlowanie pracowników
Komputer podłączony do Internetu to standardowe narzędzie pracy. Nikt nie zaprzeczy, że korzystanie z informacji, zasobów oraz aplikacji w sieci ułatwia i przyspiesza wykonywanie obowiązków. Z drugiej strony jednak dostęp do portali społecznościowych, prywatnej poczty elektronicznej, serwisów informacyjnych obniża efektywność pracy. 

Ile czasu pracownicy spędzają w Internecie 
Już w 2008 roku badania firmy Gemius „Korzystanie z Internetu w pracy” wykazały, że co drugi ankietowany poświęca codziennie pół godziny na prywatne sprawy w Internecie, co piąty godzinę, ponad dwie co dziesiąty, a od tego czasu wzrosła jeszcze popularność portali społecznościowych, aukcyjnych i zakupów online. 

Prywatna aktywność pracowników w Internecie (tzw. cyberslacking) wiąże się z wymiernymi stratami dla pracodawcy. Łatwo to policzyć. Zakładając, że pracownik spędza dziennie godzinę na googlowanie, to w miesiącu zamiast 160 tylko 140 poświęca na wykonywania swoich obowiązków zawodowych. Poza tym beztroskie wykorzystywanie firmowego Internetu do celów prywatnych może wpływać na przepustowość łącza, narazić infrastrukturę na ataki wirusów i zagrozić bezpieczeństwu danych firmowych. Z tych powodów pracodawcy coraz częściej decydują się na kontrolowanie i ograniczanie działań pracowników w Internecie.

Jak pracodawcy radzą sobie z cyberslackingiem
Problem dotyczy zarówno dużych firm jak i sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Metody i sposoby radzenia sobie z nim są różne, od wprowadzenia w firmie zasad korzystania z Internetu w formie regulaminu, blokowania dostępu do popularnych stron i serwisów po kontrolowanie pracy przy komputerze poprzez zdalny podgląd pulpitu. Dużym zainteresowaniem cieszy się również specjalne oprogramowanie do monitorowania aktywności pracowników na komputerach. Jednym z najbardziej zaawansowanych narzędzi tego typu jest TimeCamp.

Nowoczesne zarządzanie efektywnością pracy 
TimeCamp to specjalistyczne narzędzie stworzone do monitorowania i analizowania czasu pracy na komputerze. Jego celem jest nie tylko kontrolowanie aktywności pracowników w Internecie, ale ogólne podniesienie efektywności pracy. TimeCamp mierzy czas aktywnej pracy na stronach www, dostępnych aplikacjach oraz czas spędzany z dala od komputera. Jego wdrożenie w firmie pozwala określić, jakie procesy zajmują w firmie najwięcej czasu, jakie oprogramowanie jest mało używane, więc nie warto ponosić kosztów jego dalszego użytkowania, ile czasu pracownicy spędzają w Internecie i jakie strony odwiedzają, o której godzinie zaczynają i kończą pracę. 

Oprogramowanie TimeCamp jest przydatne dla pracodawców i pracowników, którzy mogą analizować swoją pracę i na tej podstawie wprowadzać zmiany, zwiększając swoją produktywność. To przyjazne narzędzie, które respektuje prawo do prywatności pracownika, a jednocześnie poprawia samodyscyplinę, pomaga skoncentrować się na wykonywanych obowiązkach i skutecznie zarządzać czasem. Jego zastosowanie jest zatem korzystne dla obu stron, dlatego nie jest odbierane przez pracowników jako narzędzie kontroli lub oznaka braku zaufania.

Szerokie możliwości i wymierne korzyści
TimeCamp pozwala generować różnego rodzaju raporty, które przedstawiają m.in. sposób wykorzystania czasu pracy w całej firmie i przez pojedyncze osoby, najczęściej używane aplikacje i odwiedzane strony internetowe, godziny włączania i wyłączania komputerów oraz łączny czas pracy. Ich analiza pozwala na wyeliminowanie elementów, które rozpraszają pracowników, przeszkadzają w wykonywaniu obowiązków, obniżając wydajność. Czas pracy można rozliczać na różne sposoby - na stronie, przez wpisywanie godziny pod koniec dnia lub uruchomienie inteligentnego stopera. 

TimeCamp to nowoczesne rozwiązanie, którego funkcjonalności można dopasować do profilu, potrzeb i wielkości firmy. Umożliwia także rozliczanie czasu pracy poza komputerem poświęconego np. na spotkania czy rozmowy telefoniczne oraz mierzenie i analizowanie czasu pracy przy konkretnych projektach lub obsłudze danego klienta. System projektów TimeCamp integruje się z różnymi systemami np. Podio czy Jira i pozwala mierzyć czas poświęcony na wykonywanie określonych czynności w tych systemach. W efekcie jest świetnym uzupełnieniem systemów do zarządzania projektami - pozwala na łatwe rozliczenia klientów za wykonanie konkretnych prac czy też pomaga estymować i następnie weryfikować te szacunki po wykonaniu zadania. Inwestycja w system TimeCamp zwraca się najczęściej w ciągu kilku miesięcy. Korzysta z niego z powodzeniem już ponad 200 firm oraz 20 000 pracowników. Producent systemu oferuje możliwość darmowego przetestowania oprogramowania, wsparcie przy wdrożeniu oraz pomoc techniczną podczas użytkowania. 

Kontrola aktywności w Internecie a prawo do prywatności 
Pracownicy często zadają sobie pytanie, czy pracodawca może kontrolować ich aktywność w Internecie, prawo do prywatności gwarantuje im bowiem prawo pracy i Kodeks cywilny. Z drugiej strony jednak podstawowym obowiązkiem pracownika jest świadczenie pracy w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Sprzęt przekazywany jest pracownikom w tym celu, więc pracodawca ma prawo wiedzieć, jak jest wykorzystywany. Może zatem blokować strony www niezwiązane z wypełnianiem obowiązków, może instalować oprogramowania monitorujące aktywność w Internecie. 

Pracownicy muszą jednak być poinformowani o stosowanych metodach i zasadach kontroli. Ma też ona swoje granice. Nie może służyć zbieraniu prywatnych danych, ale ustaleniu, czy pracownik wywiązuje się ze swoich obowiązków w wyznaczonych godzinach. Z tych powodów wybór oprogramowania do monitowania aktywności pracowników w Internecie powinien być dobrze przemyślany, aby jego działanie było korzystne dla pracodawcy oraz akceptowane przez pracowników.