Jakie są rodzaje chmur obliczeniowych?

Rodzaje chmur – publiczna, prywatna, hybrydowa

Różne rodzaje chmur obliczeniowych pozwalają każdej organizacji wybrać rozwiązanie, które będzie  zarazem funkcjonalne i ekonomiczne. Chmury można podzielić pod względem oferowanych usług, ale także pod względem lokalizacji, czyli miejsca, w którym znajduje się centrum obliczeniowe z serwerami. Czym zatem różni się chmura publiczna od prywatnej i hybrydowej? 

Chmura publiczna – dostęp do usług dla każdego
O chmurze publicznej mówimy wtedy, kiedy użytkownicy prywatni, firmy i instytucje korzystają z usług oferowanych w całości przez zewnętrznego dostawcę. Sprzęt, oprogramowanie i usługi zapewnia w takim wypadku najczęściej jeden operator np. Microsoft, Google. czy Amazon. Usługi w chmurze publicznej są dostępne dla każdego w wersji bezpłatnej lub płatnej, a ogólnodostępność jest ich podstawową cechą.
Cała infrastruktura znajduje się w tym przypadku poza przedsiębiorstwem, co jest opłacalne, ponieważ zmniejsza wydatki inwestycyjne oraz koszty utrzymania. Chmura publiczna oferuje prostotę użytkowania, niskie koszty wynikające z efektu skali oraz dużą elastyczność w wyborze usług, potrzebnej przestrzeni itp. Jednak wybór chmury publicznej wiąże się z decyzją o przeniesieniu aplikacji, danych i usług poza siedzibę firmy, do położonych gdzieś daleko centrów obliczeniowych, co rodzi pytania i wątpliwości dotyczące bezpieczeństwa i prywatności danych. Jednak w przypadku wielu małych i średnich firm chmura publiczna z pewnością jest najbardziej korzystnym rozwiązaniem, które zapewnia sprawną komunikację oraz niezawodny dostęp do danych przy relatywnie niskich kosztach.  

Chmura prywatna – wszystko zostaje w firmie
Chmura prywatna to własna chmura danej firmy lub instytucji. Oznacza to, że centrum obliczeniowe z serwerami stanowi część organizacji. Serwery nie muszą się znajdować fizycznie w pobliżu przedsiębiorstwa, ze względów bezpieczeństwa mogą nawet znajdować się w kilku miejscach.  Można powiedzieć, że chmura prywatna to nic innego jak własna serwerownia, jednak różnica polega na zestawie specjalistycznych usług, oprogramowania systemowego, aplikacji. 
Do stworzenia chmury prywatnej konieczne są zatem zasoby w postaci sprzętu i obsługi, dlatego tego typu rozwiązania wykorzystywane są najczęściej w dużych firmach, które zazwyczaj już poczyniły inwestycje w infrastrukturę i mogą wykorzystać własne zasoby IT. Chmura prywatna wybierana jest również ze względów prawnych lub bezpieczeństwa, kiedy firmy nie mogą lub nie chcą przechowywać danych na zewnętrznych serwerach. Wybór tego modelu zapewnia pełną kontrolę nad danymi i ich bezpieczeństwem. Na decyzję o wyborze chmury prywatnej wpływać mogą również lepsze możliwości integracji z infrastrukturą już istniejącą i wykorzystywaną w danej organizacji. 
Ciekawą wersją chmury prywatnej jest tzw. cloud in a box, czyli chmura w pudełku. To zintegrowany system łączący sprzęt, oprogramowanie oraz usługi przeznaczony do szybkiego wdrożenia. Może występować jako przenośne centrum obliczeniowe umieszczone w kontenerze, w który jest wszystko co niezbędne do jej działania (okablowanie, sprzęt, system chłodzenia, serwery, oprogramowanie systemowe, aplikacje usługowe), wystarczy zapewnić prąd, podłączenie do sieci itp., aby móc korzystać z takiej chmury prywatnej. Cloud in a box sprawdzi się w sytuacji, kiedy inwestycja we własne centrum danych przekracza możliwości firmy. 

Chmura hybrydowa – dwa w jednym
Chmura hybrydowa, inaczej zwana mieszaną, jest zarazem chmurą prywatną i publiczną. Hybryda powstała jako odpowiedź na potrzeby użytkowników i łączy to co najlepsze w obu rozwiązaniach. Chmura mieszana oznacza praktyczne połączenie wydajnej, szybko działającej chmury zewnętrznej oraz sieci własnej przedsiębiorstwa, dzięki czemu można korzystać z usług w chmurze, a jednocześnie przechowywać kluczowe dane na własnych serwerach. Wyzwaniem dla organizacji korzystającej z rozwiązań hybrydowych pozostają trudności z integracją usług, wynikające z braku spójności danych. Wydaje się, że w najbliższym czasie tego typu rozwiązania będą preferowane przez organizacje, które stać na utrzymanie odpowiedniej infrastruktury oraz zadbanie o jej właściwą obsługę.  

Chmura dedykowana – prawie jak własna
Warto wspomnieć również możliwościach, jakie daje chmura dedykowana. Jest to rozwiązanie, które polega na tym, że operator chmury wyodrębnia z własnych zasobów część i przeznacza ją tylko na obsługę danej firmy. Powstała w ten sposób chmura dedykowana pozwala na otrzymanie rozwiązania o możliwościach podobnych do chmury prywatnej. Rozwiązanie tego typu jest droższe niż zwykłe usługi w chmurze publicznej, ale na pewno tańsze od typowej chmury prywatnej, więc stanowi alternatywę dla organizacji, które z różnych powodów nie chcą/nie mogą korzystać z chmury publicznej. 

Szeroki zakres rozwiązań pozwala na wybranie modelu chmury dopasowanej do potrzeb, specyfiki, infrastruktury oraz możliwości finansowych każdej organizacji. Patrząc na dostępne obecnie rodzaje chmur, ich wady i zalety, można założyć, że duże firmy oraz instytucje publiczne będą się skłaniać ku rozwiązaniom hybrydowym, podczas gdy małe firmy korzystać będą z chmur publicznych, które są dla nich dostępne finansowo, oferując przy tym coraz szerszy zakres usług.