Dokumenty i Prezentacje w Google Dysku jeszcze lepsze! Edycja zdjęć już dostepna

Dokumenty i Prezentacje w Google Dysku coraz lepsze. Wspomniane aplikacje od dawna wspierają współpracę między pracownikami biurowymi, a przede wszystkim między zespołami w różnych miastach i krajach. Tym bardziej zadowalające jest to, że Google cały czas ulepsza swoje aplikacje i dodaje nowe możliwości. 

Od niedawna dostępna jest możliwość:

 • przycinania obrazów, 
 • przycinania obrazów do niestandardowego kształtu,
 • obramowywania 

Osobom, którym brakowało możliwości formatowania obrazów, napewno ta zmiana się spodoba. Poniżej przedstawiamy instrukcję, jak przycinać i formatować obrazy.

Jak to zrobić?

Przycinanie obrazu

Obraz w dokumencie lub prezentacji można przyciąć, aby wyróżnić ważne partie i usunąć zbędne.

 1. Otwórz dokument lub prezentację.
 2. Wybierz obraz.
 3. Kliknij przycisk  Przytnij.
 4. Przeciągaj i upuszczaj niebieskie uchwyty, aby przyciąć obraz według swojego uznania. Widoczny cień oryginalnego obrazu pomoże ocenić rozmiar dokonanego przycięcia.
 5. Naciśnij Enter na klawiaturze lub kliknij dokument albo slajd, aby zapisać przycięty obraz.

Przycinanie obrazu do kształtu

W Prezentacjach Google możesz dopasować obraz do określonego kształtu, nazywanego czasami maską.

 1. Otwórz prezentację.
 2. Wybierz obraz.
 3. Kliknij strzałkę obok przycisku  Przytnij.
 4. Wskaż kursorem dowolną z tych kategorii, żeby wybrać maskę:
  1. Kształty
  2. Strzałki
  3. Dymki
  4. Równanie
 5. Pojawi się wybrany kształt. Dopasuj jego rozmiar, przeciągając i upuszczając niebieskie uchwyty.

Dodawanie obramowania do obrazu 

Aby bardziej jeszcze wyróżnić obraz, oprócz przycięcia i maskowania można zastosować kolorowe obramowanie.

 1. Otwórz dokument lub prezentację.
 2. Wybierz obraz.
 3. Kliknij przycisk  Kolor linii.
 4. Wybierz kolor lub kliknij Niestandardowy, aby utworzyć własny.
 5. Obramowanie zostanie dodane. Kliknij poza obrazem, aby kontynuować pracę nad dokumentem lub slajdem.

Przywracanie pierwotnego wyglądu obrazu

Obraz, który został zmieniony, na przykład przycięty i edytowany, można przywrócić do jego pierwotnej postaci.

 1. Otwórz dokument lub prezentację.
 2. Wybierz obraz.
 3. Kliknij przycisk  Przywróć oryginalny wygląd obrazu.
 4. Zmieniony obraz zostanie automatycznie przywrócony do stanu pierwotnego, gdy został dodany do pliku.

Więcej na: https://support.google.com/docs/answer/4600160

Na koniec zamieszczamy krótki filmik o Nowym Dysku Google. Więcej na ten temat niebawem.